I 2007 trådte EU-forordningen om registrering af kemikalier (REACH) i kraft. Lovgivningen gælder for alle virksomheder som producerer, importerer, forhandler og anvender kemiske stoffer i hele EU og er lavet for at sikre beskyttelse af mennesker og miljø.

Vi har løbende kontakt til vores leverandører, så vi sikrer at leverancerne overholder lovgivningen. Vi har desuden undersøgt og konstateret, at ingen af de produkter, vi anvender, indeholder farlige stoffer (SVHC) iht. til ECHAs liste.