Samtlige produkter leveret af LS Control følger naturligvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 med efterfølgende tillæg EU/2015/863 (ROHS 3) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.