Som en naturlig del af at producere elektronik følger LS Control naturligvis WEEE Direktivet 2012/19/EU om mærkning og indsamling af elektronikaffald.

LS Control er medlem af Elretur, som er en kollektiv indsamlingsordning for elektronikskrot i henhold til WEEE-direktivet. Her indberetter vi hvor mange kg elektronik vi sender på markedet hver måned. Det er vores måde at bidrage til, at udtjent elektronik bortskaffes og genanvendes på en miljørigtig måde.

Det betyder i praksis, at de færdige produkter som du handler hos os, og hvor LS Control A/S fremstår som fabrikant gennem mærkning eller logo på produktet, er tilmeldt kollektiv indsamlingsordning hos Elretur.

Det betyder, at du kan indlevere kasseret udstyr i henhold til forskrifterne på Elreturs hjemmeside http://www.elretur.dk/ under menupunktet "Aflevering af WEEE".

Du skal dog også være opmærksom på, at hvis du får produceret produkter hos LS Control A/S, hvor du fremstår som fabrikant, f.eks. gennem egen mærkeplade eller logo på produktet, så er det din pligt at tilmelde disse produkter til en kollektiv indsamlingsordning, eller på anden vis opfylde kravene til WEEE direktivet. På den måde er du også med til at sikre en korrekt bortskafning af udtjent elektronik.

Det samme gør sig gældende, hvis du køber ukapslede halvfabrikata og print hos os, idet de jo skal kapsles og mærkes med dine kontaktdata for at opfylde kravene i andre direktiver såsom Lavspændingsdirektivet og Maskindirektivet.

Medlem af
El-retur 2022

elretur certifikat