Det har næppe undgået nogens opmærksomhed, at stigende råvarepriser, stigende transportomkostninger fra Asien og længere leveringstider er en udfordring i mange brancher – ikke mindst i elektronikbranchen.

Vi har endnu ikke oplevet uløselige problemer i forhold til at kunne levere de ønskede varer og mængder indenfor en rimelig horisont. 

Desværre kan vi intet gøre ved de stigende råvarepriser. En svagt faldende $-kurs, henover det sidste år, rationalisering af processer og større indkøbsvolumen har taget toppen af prisstigningerne, og det har betydet, at vi indtil nu har kunne nøjes med meget begrænsede prisstigninger samtidig med, vi har opretholdt en meget stor leveringssikkerhed.

Desværre ser situationen med stigende råvarepriser ikke ud til at være midlertidig, og derfor ser vi os nødsaget til at varsle prisstigninger på alle produkter.
Prisstigningerne vil i få tilfælde blive differentieret efter produkttype i forhold til indflydelsen af de stigende komponentpriser.

En generel prisstigning på 3,5% er gældende for ordrer pr. 1. maj - samt alle leverancer efter d. 1. juli 2021, uanset ordretidspunkt.

Situationen er speciel, og vi må håbe, at der sker en stabilisering af råvarepriserne. Men i perioden hvor der endnu hersker stor uvished om de fremtidige priser, så vil det også kunne resultere i yderligere prisreguleringer fra vores side.

Vi ved godt, at prisstigninger aldrig er velkomne, men vi håber dog, den specielle situation taget i betragtning, på jeres forståelse. 

 

Per Nielsen

LS Control A/S