LS Control logo

Varmepumper med Propan som kølemiddel

Der findes rigtig mange forskellige typer varmepumper, luft til luft, luft til vand, jordvarmepumper og ikke mindst findes de i rigtig mange varmeeffektstørrelser.

Vores styrke ligger i elektronik til varmepumper under 30-40 kW køle-/varmeeffekt, luft til vand inkl. brugsvand og booster varmepumper. Det er indenfor disse områder, vi i samarbejde med vores kunder udvikler og specialtilpasser elektronikken til nye modeller.

Hvorfor propan?

Propan er et klimavenligt kølemiddel, med en meget lav klimapåvirkning. Hidtil har varmepumper anvendt kølemidler med meget høj klimapåvirkning svarende til 1.430 gange højere end CO2. Med propan, der jo bl.a. kendes fra gasgrillen, får man et klimavenligt kølemiddel, der samtidig medvirker til en meget høj virkningsgrad.

A2 og A3 klassificerede kølemidler, hvad betyder det?

A-klassifikationen siger noget om kølemidlets antændelighed, altså brandfaren. Des lavere klassifikationsnummer, des lavere brandfare/antændelighed. Som allerede nævnt, kender vi propan fra gasgrillen og propan er også klassificeret som et A3-kølemiddel, altså et kølemiddel med høj antændelighed. Det sætter naturligvis nogle krav til varmepumpens konfiguration, så der fortsat opnås et sikkert produkt for forbrugeren.

Vores rolle i udviklingen af varmepumper med propan som kølemiddel

I samarbejde med en større varmepumpefabrikant har vi udviklet en varmepumpe, der i princippet kan erstatte et gasfyr. Det er i udviklingsforløbet løst at få en propanvarmepumpekreds og elektronikken bragt sammen i en kompakt lille enhed, så kost optimalt som muligt.

Vigtigst for projektets succesfulde mål har været en åben dialog og løsningsorienterede møder inden selve udviklingsarbejdet blev sat i gang.

Hvad skal man huske

Vores erfaring er, at der er meget at huske på. Der er naturligvis montage og placering af komponenter i forhold til hinanden og hvorvidt frekvensomformer skal placeres i / sammen med kølekredsløbet. Derudover skal der tænkes over ledningers føringsveje, placering og deres skærm, ikke mindst i forhold til hinanden. EMC skal også tænkes ind i løsningen herunder design, så det sikres, at produktet kan godkendes. Hvis disse forhold ikke er løst på tilstrækkelig god måde, kan det i værste fald betyde relativt store ændringer til produktet, efter an troede, det var færdigt. Det er både dyrt og forsinker lanceringen af produktet.

EMC Test

Når vi, som i dette projekt, er med igennem hele processen, tilbyder vi at teste hele varmepumpens EMC-egenskaber i vores eget testlaboratorie. Det betyder, at eventuelle uhensigtsmæssige ledningstræk kan rettes undervejs ligesom der kan forsøges med ekstra EMC-filtrering og effekten måles med det samme. På den måde opnås et hurtigere og mere costoptimalt udviklingsforløb i forhold til først at måle EMC egenskaberne, når det nye produkt testes af det akkrediterede testinstitut.

IoT

Endelig har vi også i dette projekt gjort brug af vores standard online løsninger til brugerstyring og flådestyring af varmepumpen. At vi allerede har disse standard løsninger, giver en hurtigere, smidigere og omkostningseffektiv udviklingsproces for dig som kunde, da base softwaren er på plads og udelukkende skal tilpasses dine unikke krav.