LS Control logo

EMC-Test

Vi har vores eget EMC-testlaboratorium, hvor vi kan udføre EMC-test, når du udvikler dine produkter sammen med os. EMC-test sikrer, at produktet kan fungere korrekt uden at forstyrre andre elektriske produkter eller sig selv. Det sikres altså at der ikke opstår forstyrrende elektrisk ”støj”. Desuden må produktet ikke blive generet af andre elektriske produkters eventuelle ”støj”.

En integreret del af udvikling af et nyt produkt

Når vi udvikler produkter, sørger vi altid for at det angives tydeligt i specifikationerne, hvilke EN-normer vi udfører test efter. Disse tests udføres på den elektronik, vi har udviklet til dit produkt, men naturligvis også på de standardprodukter vi udvikler som færdige installationsprodukter.

Hvad får du

Alle vores standardprodukter har en overensstemmelseserklæring, som du kan få tilsendt eller selv downloade fra vores hjemmeside.

Har du fået udviklet elektronik specielt til dit produkt, er det muligt at bestille EMC test. Vores udviklere har mange års specialistviden og erfaring i at arbejde med overholdelse af EMC-må.

Det er således muligt at få leveret en komplet testrapport med målinger, beskrivelse af testopstilling og udførlig fotodokumentation i forhold til den valgte EN norm. Der kunne være EN 60335 standard for elektriske/elektroniske apparater til husholdninger o. lign.

Vi arbejder også med EN61010-1 til laboratorie-systemer, ofte sammen med EN61000-6-3 og EN61000-6-1.

Test på flere niveauer

Du kan vælge udelukkende at få testet den elektronik, vi har udviklet. Men vi tilbyder også at udføre præ-test af dit samlede, færdige produkt, hvori den udviklede elektronik indgår som en del af et samlet hele.

Det betyder, at produktet kommer sikkert igennem test hos certificerede testudbydere både i DK og i andre lande, f.eks. TÜV i Tyskland, hvis det er det der ønskes.

Dette er efter vores erfaring, at sådan en præ-test er en rigtig god idé, da der typisk er lang ventetid på de certificerede udbydere, og at det er meget dyrt, hvis produktet skal gennem flere tests hos de certificerede udbydere.

Vi har gennem årene investeret i en lang række special testudstyr, der giver mulighed for test på et højt niveau.

Hvilke tests udfører vi

En EMC-test vil typisk bestå af en kombination af nedenstående elementer.

  • HF – Felt Emission (EMI).
  • Netbåret HF-støj
  • Harmoniske strømtræk på nettet
  • ESD-Luftudladning
  • Netudfald og spændingsdyk
  • Transienter på AC input/output power porte