LS Control logo

EMC-Test

EMC Test

Alle elektriske produkter skal EMC-testes for elektromagnetisk kompatibilitet. Vi har vores eget EMC-testlaboratorium, hvor vi kan udføre EMC-test af de produkter, vi udvikler. EMC-test sikrer, at produktet kan fungere korrekt uden at forstyrre andre elektriske produkter eller sig selv. På denne måde sikres det, at der ikke opstår forstyrrende elektromagnetisk interferens. Derudover må produktet ikke forstyrres af elektromagnetisk interferens fra andre elektriske produkter.

EMC-testning er en integreret del af udviklingen af et nyt produkt

Når vi udvikler produkter, er det altid klart angivet i specifikationerne, hvilke EN-standarder vi udfører EMC-overensstemmelsestest efter. Disse tests udføres på de elektronikkomponenter, vi har udviklet til dit produkt. Naturligvis skal vores egne standardprodukter også bestå EMC-testen, før de frigives til markedet.

Test på flere niveauer

Du kan vælge kun at få testet den elektronik, vi har udviklet. Men vi tilbyder også at udføre prætest af dit komplette, færdige produkt, hvor den udviklede elektronik indgår som en del af en helhed. Dette betyder, at produktet sikkert kan bestå tests hos certificerede testudbydere både i Danmark og i andre lande, f.eks. TÜV i Tyskland.

Det er vores erfaring, at en sådan prætest er en rigtig god idé, da der typisk er lang ventetid hos de certificerede udbydere, og det er meget dyrt, hvis produktet skal igennem flere tests hos de certificerede udbydere.

Gennem årene har vi investeret i en bred vifte af specialtestudstyr, der muliggør at EMC-teste på højt niveau.

EMC measuring quipment

Hvilke tests udfører viAnechoic chamber for EMC testing

En EMC-test vil typisk bestå af en kombination af følgende elementer:

 • HF – Felt Emission (EMI).
 • Net-båret HF-støj
 • Harmoniske strømme på nettet
 • ESD Luftudladning
 • Netfejl og spændingsfald
 • Transienter på AC-indgangs-/udgangsstrømporte

Hvordan udfører vi testene

 • Forberedelse: Enheden, der skal testes, forberedes og opsættes efter dens normale driftsbetingelser. Dette inkluderer tilslutning af alle kabler og periferiudstyr, som de ville blive brugt i virkeligheden.
 • Emissionstesting: Dette trin måler de elektromagnetiske emissioner fra enheden. Specialudstyr som spektrum analysatorer og antenner bruges til at detektere og måle uønskede emissioner. Dette hjælper med at sikre, at enheden ikke forstyrrer andet elektronisk udstyr.
 • Immunitetstesting: Her udsættes enheden for forskellige elektromagnetiske forstyrrelser for at se, hvor godt den kan modstå dem og stadig fungere. Dette inkluderer tests som elektrostatisk udladning (ESD), indstrålet RF (radiofrekvens) immunitet og ledningsimmunitet.
 • RF emissionstesting: Enheden placeres i et ekkofrit kammer, som er et specielt designet rum, der absorberer refleksioner af elektromagnetiske bølger. Dette isolerer enheden fra eksterne signaler og muliggør præcis måling af dens emissioner.
 • Ledningsbåren emissionstesting: Denne test kontrollerer uønskede signaler på strøm- og datalinjer. Enheden er tilsluttet en Line Impedance Stabilization Network (LISN) for at måle emissionerne, der ledes gennem disse linjer.
 • Anechoic Chamber Tests: For indstrålet immunitet placeres enheden i et ekkofrit kammer og udsættes for elektromagnetiske felter fra forskellige retninger og styrker for at se, om den fortsat fungerer korrekt.
 • Rapportering og certificering: Efter testning analyseres resultaterne og samles i en rapport. Hvis enheden opfylder de krævede standarder, kan den certificeres for overensstemmelse med EMC-reglerne.

Certificering og dokumentation

Alle vores standardprodukter har en overensstemmelseserklæring, som du kan anmode om ved at sende en e-mail til lsc@lscontrol.dk, eller du kan downloade den fra vores Produktkatalogside ved at vælge det pågældende produkt og gå til sektionen ‘anden dokumentation’. Hvis du har elektroniske enheder udviklet specifikt efter dine krav, er EMC-testkravene en del af kravspecifikationerne for udviklingsprojektet.

Vores udviklere har mange års specialistviden og erfaring med at arbejde med overensstemmelse med EMC-standarder. Det er således muligt at modtage en komplet testrapport med målinger, beskrivelse af testopsætning og detaljeret fotodokumentation i forhold til den valgte EN-standard. Det kan være EN 60335-standarden for elektriske/elektroniske apparater til husholdninger og lignende. Vi arbejder også med EN61010-1 for laboratoriesystemer, ofte sammen med EN61000-6-3 og EN61000-6-1.