LS Control logo

Historie

John Scheenstrøm
Henry Larsen
Juni 1969

LS Control blev stiftet af Henry Larsen og John Schenstrøm

Vores historie startede tilbage i juni 1969, hvor de 2 grundlæggere Henry Larsen og John Schenstrøm stiftede et rådgivende ingeniørfirma. Initialerne fra de 2 grundlæggeres efternavne, dannede forbogstaverne LS og Control blev tilføjet, da rådgivningen i høj grad handlede om elektromotorer og styring af disse. LS Control blev en realitet.

Henry og John var kolleger i et andet rådgivende ingeniørfirma, hvor de arbejdede med salg og dimensionering af elektromotorer. Sammen erfarede de, at der kom et større og større behov fra kunderne om at skaffe elektromotorer med små elektroniske styringer. De grundlagde derfor L & S Control, som solgte elektromotorer med tilhørende elektroniske løsninger, der dog i opstartsfasen blev samlet og leveret fra underleverandører.

LS Control A/S

Elektromotordelen skilles ud og elektronikdelen vokser

Efter en årrække blev firmaet splittet op i 2, hvor Henry Larsen tog sig af elektromotordelen, som blev en del af det firma, der i dag hedder Parlock. John Schenstrøm fortsatt med elektronikdelen, som var det, der stod ham nært. Det var også John, der fandt på, at alle styringer fra LS Control skulle bygges på en printplade med begyndelsesbogstaverne ES efterfulgt af et fortløbende nummer. ES står for Elektronisk Styring.

De første 15 år havde firmaet ingen ansatte. Al produktion blev foretaget af underleverandører. Firmaets første medarbejder blev Stig Petersen, nuværende hovedaktionær, og det var ham, der blev foregangsmand for at starte egenproduktion op i 1985.

For resten af historien frem til 2019 download vores 50-års jubilæumsbrochure

Kontakt os

Kontakt os allerede i dag

Salgsordre og ønske om tilbud
Send mail til: salg@lscontrol.dk

Henvendelser til vores indkøbsafdeling
Send mail til: indkob@lscontrol.dk

Kontoudtog, fakturaer og andre henvendelser til vores økonomiafdeling
Send mail til: kreditor@lscontrol.dk

Ansøgninger om job eller praktikplads
Send mail til: job@lscontrol.dk

Kontor

Industrivej 12, Gelsted
DK-4160 Herlufmagle
Denmark

Hovednummer