ISO Certificeret

Siden 2009 har vi været ISO9001 certificeret, hvilket betyder, at vi holder fokus på kvaliteten, optimerer vores processer og behandler afvigelser effektivt samt sikre løbende forbedringer.

I 2021 har vi udvidet vores certificering med miljøcertificering ISO14001. Det har vi gjort for at sikre og optimere vores indsats på miljørigtige processer især i produktionen, og dermed støtte den globale indsats i at beskytte og forbedre miljøet. Se vores certifikat her.

EU-forordninger

REACH

I 2007 trådte EU-forordningen om registrering af kemikalier i kraft. I daglig tale kaldet REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances). Forordningen skal sikre beskyttelse af mennesker og Miljø mod skadelige kemikalier.

Vi har naturligvis undersøgt og konstateret, at ingen af de produkter, vi anvender indeholder farlige stoffer på ECHAs (European Chemicals Agency) SVHC-liste (substances of very high concern). Desuden holder vi løbende kontakt til alle vore leverandører med fokus på at overholde lovgivningen og anvende så uskadelige stoffer som muligt.

RoHS

RoHS står for Restriction of Hazardous Substances Directive og er et EU-direktiv fra 2011 (2011/65/EU) om begrænsning af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Direktivet er fulgt op med et tillæg i 2015 (EU/2015/863) kaldet RoHS 3.

Alle vores produkter overholder naturligvis dette direktiv. F.eks. er produktionen fuldstændig blyfri. Tryk på RoHS deklaration for at se vores tiltrædelsesdokumentation.

WEEE

WEEE (Waste (of) Electrical and Electronic Equipment) er endnu et EU-direktiv (2012/19/EU) og omhandler mærkning og indsamling af elektronikaffald.

Vi er medlem af Elretur, der er en kollektiv indsamlingsordning for elektronikskrot i henhold til WEEE-direktivet. Klik på Elretur mærket for at se vores certifikat

I praksis betyder det, at alle færdige produkter, hvor vi fremstår som producent gennem mærkning eller logo på produktet, også mærkes med WEEE-logo. Disse produkter opgøres og indberettes på månedsbasis til Elretur. Samtidig indbetales en afgift til korrekt bortskaffelse.

Du kan hjælpe ved at sørge for at indlevere kasseret udstyr i henhold til retningslinjerne for bortskaffelse af elektronik i din kommune, region eller land. På den måde bidrager vi alle til at passe på vores miljø.

WEEE når vi ikke er fabrikant og på indbygningsprint

Du skal være opmærksom på selv at registrere dig som producent og tilmelde dig en indsamlingsordning, hvis du får produceret produkter udviklet specielt til dig, eller du har eget logo eller mærkning på produktet. I så fald er du producent og dine produkter indgår ikke i vores indberetning.

Ovenstående gælder også, hvis du køber ukapslede print hos os. Ukapslede print opfattes som halvfabrikata, idet de skal indbygges i et andet produkt eller på anden måde kapsles og mærkes for at opfylde kravene i andre direktiver såsom Lavspændingsdirektivet og Maskindirektivet.