LS Control logo

Elforsk Ventilationsprojekt

Vi har i samarbejde med Teknologisk Institut, Lind & Risør samt Lindab gennemført et Elforsk PSO finansieret projekt til undersøgelse af de nye muligheder i BR 2018 Lavenergiklasse 2020 for behovsstyring og omdirigering af luft.

Baggrund

Nye og energirenoverede enfamilieboliger er tætte. Derfor ses sjældent enfamilieboliger opført efter 2010 med naturlig ventilation. Kravet til energiforbrug (BE18 energirammeberegning) spiller her en rolle for valg af ventilationsløsning.

Denne case er gennemført i Lind og Risør demonstrationsbolig på ca. 200m2.

One family house for ventilation case story

Lovgivning (BR 2018 Lavenergiklasse 2020)

I beboelsesrum såvel som boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,30L/(s*m2) opvarmet etageareal. Den praktiske tolkning af kravet er vist i nedenstående skema, der viser eksempel på opfyldelse af BR 2018 lavenergiklase 2020 i demonstrationsboligen.

Table of air supply for ventilation

Det kan dog være nødvendigt at øge luftmængderne i soveværelser eller børneværelser for at overholde det grundlæggende funktionskrav.

Ligeledes er det tilladt at reducere udelufttilførslen til 0, 15L/(s*m2) i en længere periode hen over døgnet, hvis boligen ikke er i anvendelse. Det kræver dog, at ventilationssystemet ved måling er i stand til at regulere udelufttilførslen tilfredsstillende i forhold til luftkvalitet og fugtforhold i boligen. Det skal sikres, at der ikke opstår fugtproblemer, der kan føre til skimmelsvamp og at CO2niveuet er på et acceptabelt niveau (svarende til ca. 1000ppm).

Det er en forudsætning for behovsstyret ventilation, at der er følere/sensorer, der med høj sikkerhed kan fastlægge om der er personer til stede i boligen også selvom disse er inaktive, f.eks. sover. Manuel ventilation anses derfor ikke for at være tilstrækkelig for behovsstyret ventilation.

Herudover stilles en række krav til ventilation på bad- og toiletrum samt køkkener. Til varmegenvinding, elforbrug til lufttransport mm. Læs hele rapporten mv. på Elforsks hjemmeside

Løsningen

For at opnå den helt korrekte styring af ventilationsanlægget har vi i LS Control taget udgangspunkt i en allerede udviklet styring, der kan softwaretilpasses de unikke krav, der var i projektet for at opnå præcis styring af lufttilførslen. Styringen blev programmeret med de algoritmer, der blev opsat af projektet i forhold til opnåelse af lufttilførsel og kombineret med vores standard kanalføler til måling af CO2 og fugt i afkastluften og fugt i tilførselsluften. Disse følere opsættes lige inden ventilationsanlægget på tilførsels- og

afkastsiden og giver information til styringen om at skrue op eller ned for lufttilførslen i boligen. Følerværdierne fastlægger også meget præcist, om der er beboere i huset, da disse jo vil udskille både fugt og CO2, som måles i afkastluften. Da det i projektet også er fastlagt, at soveværelset anses for at være det potentielt mest belastede rum, opsættes også en vægmonteret CO2 føler 1,5m over gulvet i soveværelset og giver på den måde anlægget information om belastningen i dette rum, så der kan skrues op og ned for lufttilførslen særskilt for soveværelset. Projektet har valgt at benytte en standard ledningsført vægføler, vi har dog også trådløse vægsensorer. De fleste standard sensorer fra LS Control kan benyttes i installationer med ModBus protokol.

Den valgte LS Control styring har desuden opkobling til internettet for overvågning og alarm ved fejl og behov for filterskift, en app gør det muligt for husets beboere at følge med i indeklimaforhold, som CO2 og fugtniveau i boligen.

LS Control styring med LS SmartConnect Center sikrer, at lufttilførslen styres præcist, så krav til luftkvalitet overholdes uanset belastning i forhold til fugt og Co2 niveau. LS SmartConnect Center gør det muligt at fjernovervåge ventilationsanlægget og tilrette indregulering af anlægget uden at forstyrre husets beboere. Ligeledes vil eventuelle fejl i anlægget give alarm på fjernovervågningen og kan i mange tilfælde rettes uden adgang til anlægget. Når det er tid til filterskift, vil anlægget via LS SmartConnect Center give alarm og nyt filter kan tilsendes til husets beboere for udskiftning eller en servicemontør kan medbringe dette samt eventuelle andre dele til reparation og vedligehold efter aftale med husets beboere. Dermed er ventilationen i husets automatiseret i så høj en grad, at det giver minimale forstyrrelser for beboerne.

Når der som i dette projekt tages udgangspunkt i en allerede udviklet styring nedsættes både udviklingspris og tid. Det er dermed muligt at få sit færdige produkt hurtigere og mere omkostningseffektivt på markedet.

Kontakt os for yderligere information om kundetilpassede ventilationsstyringer og følere til ventilationsanlæg til opfyldelse af BR2018 Lavenergiklasse 2020.